عسل همواره یکی محبوب‌ترین خوراکی‌های آشپزی و در عین حال داروی تسکین بسیاری از بیماری‌ها بوده است. در سرتاسر کره خاکی نیاکان ما از مزایای عسل به خوبی آگاه بودند. نخستین کاربردهای شناخته شده عسل در درمان‌های دارویی به حدود ۴۰۰۰ سال پیش بر روی لوحه‌های سنگی بر جای مانده از اقوام سومری باز می‌گردد.


http://www.shahr24.ir/Upload/Imagesx/generated/%D8%B9%D8%B3%D9%84-453-%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%86-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86-_60949cb1_o.jpg

عسل 453 گرمی اورگانیک آمریکن گرین

عسل تقریبا حدود ۳۰٪ از درمان‌های دارویی سومریان را در بر می‌گرفت. در هند، عسل یکی از مهمترین عناصر طب کهن و سنتی هندوها یعنی سیدها و آیوروداست. در مصر باستان کاربرد آن برای درمان بیماری‌های پوستی و چشمی، و همچنین به عنوان مرهمی طبیعی‌ بر روی زخم‌ها و سوختگی‌ها استفاده می‌شد. فرهنگ‌های دیگر نیز از عسل برای اهداف دارویی گوناگون بهره می‌برند. سوپرمارکت اینترنتی شهر 24 محصولات متنوع عسل را فراخم کرده است که امکان انتخاب محصول را برای کاربران بسیار آسان نموده است.